Båtnytt

batnytt

OBS! Tidningen går dessvärre inte att beställa längre.

Från och med januari 2019 ges Båtnytt inte längre ut som egen tidning utan går ihop med systertidningen Praktiskt Båtägande. Båtnytt som egen tidning kommer alltså inte att ges ut mer, men innehållet fortsätter i Nya Praktiskt Båtägande.

I Nya Praktiskt Båtägande får du även fortsättningsvis det du har gillat med Båtnytt, nu varvat med praktisk vägledning om hur du tar hand om din båt, intressanta teman och uttömmande artiklar om vitt skilda aspekter av båtlivet.

Välkommen ombord på Nya Praktiskt Båtägande – Sveriges enda oberoende båttidning!