Här kan du betala din prenumeration

Börja med att skriva in OCR-numret som du hittar längst ner till vänster på inbetalningskortet, i rutan. Välj vilket prenumerationserbjudande du vill betala. Sedan betalar du online med ditt betalkort, (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron). Vänligen kontakta vår kundservice vid eventuella frågor.