Köp- och leveransvillkor

Skydd av personuppgifter och villkor

Egmont Holding AB, organisationsnummer 556082-2339, och dess dotterbolag Egmont Story House AB, organisationsnummer 556046-9206, nedan benämnda Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Egmont lagrar dina kunduppgifter i upp till tre år (om du inte givit särskilt samtycke till, eller om andra lagar kräver, längre lagring). Vi skickar inga erbjudanden till dig 12 månader efter att du varit kund hos oss om du är medlem i NIX adresserat eller NIX telefon. Genom att du lämnar dina personuppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål, med dels fullgörande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse som rättslig grund.

Du har rätt att, en gång per kalenderår kostnadsfritt, ta del av de registrerade uppgifter Egmont innehar om dig. Du kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs genom att använda kontaktformuläret på www.storyhouseegmont.se/personuppgifter eller att genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Story House AB, 205 07 Malmö. En fullständig beskrivning över hur vi kommer att behandla dina personuppgifter återfinner du på www.storyhouseegmont.se/villkor

Vid beställning av tidning eller annan produkt från Egmont, samt tävlingsdeltagande, godkänner du att dina personuppgifter, inklusive personnummer, e-postadress, mobilnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis med hjälp av personnumret via SPAR, sker kontinuerligt. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Du kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till Egmonts produkter: tidningar, böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor.

Uppgifter som du lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter.

Den rättsliga grunden för Egmonts behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Story House AB, 205 07 Malmö eller gå till sidan www.storyhouseegmont.se/personuppgifter.

Vi ser helst att du först kontaktar oss om du har klagomål. Anser du att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm, epost imy@imy.se eller via https://www.imy.se/

Vid beställning av Egmonts produkter godkänner du våra köp- och leveransvillkor. För att beställa av Egmont måste du ha fyllt 16 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

Vid beställning där barnets namn anges som mottagare godkänner ni att vi samlar in personuppgifter på mottagaren för att kunna leverera beställd produkt. Vi kommer även att använda barnets personuppgifter för att skicka marknadsföring till barnets hushåll.

Om ni inte är vårdnadshavare till barnet så utgår vi ifrån att ni informera vårdnadshavaren/vårdnadshavarna om att du har godkänt detta. Har vårdnadshavaren/vårdnadshavarna några frågor kan de kontakta vår kundtjänst.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel, leverantörers prishöjningar, lagerhållning och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Samtliga priser är inklusive moms. Det kan tillkomma en fraktkostnad per beställning, vilken då anges för varje produkt vid beställningstillfället. Vid beställning till utlandet tillkommer det alltid en extra fraktkostnad. Vid beställning på Dintidning.se visas fraktkostnaden när du väljer det land du bor i, saknas ditt land i listan är kampanjen ej giltig i det landet.

Priser och betalning

Priset som anges på Dintidning.se vid beställningstillfället är det som gäller för ordern. Samtliga priser visas inklusive moms. Dintidning.se förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Moms på tryckta böcker och tidningar är 6% och på övriga produkter 25%.

Fraktavgifter är för närvarande 39 kr för produkter. Porto- & packningskostnad för bokklubbar är 39 kr. Fri frakt gäller för orders innehållande produkter (tidningsprenumerationer och bokklubbar borträknat) med en totalsumma större än 500 kr.

Det finns flera olika betalningsalternativ att välja mellan. Betala i förskott med Swish, betal- eller kreditkort (giltiga kort är VISA och Mastercard) alternativt via faktura. Betalning kan även ske med Klarna som i sin tur erbjuder både förskottsbetalning och senarelagd betalning.

Kortbetalning sker i krypterad miljö hos vår betalningspartner Nets. Kunden är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Dintidning.se dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Dintidning.se rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

Vid köp av tidningsprenumerationer erbjuds i de flesta fall fakturabetalning. Betalvillkoren skiljer sig mellan olika prenumerationsformer. Se nedan under "Tidsbunden prenumeration", "Tillsvidareprenumeration", "Delbetalning" samt "Autogiro"

Värdekoder och presentkort som löses in mot prenumeration gäller endast vid ett tillfälle och inom kodens giltighetstid. De kan inte användas för att förnya eller förlänga annan prenumeration, med undantag för om det finns information på presentkortet.

När vi mottagit din beställning skickar vi dig i de fall där du angivit en e-postadress snarast en bekräftelse med information om din order. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med vår kundtjänst.

Vi förbehåller oss rätten att annullera order från omyndiga, personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar. Detsamma gäller från personer som överträder våra regler för introduktionserbjudande (se nedan).

Du som kund har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Beställningar utanför Sverige

Det går att beställa de flesta tidningstitlar till utlandet via Dintidning.se. Dock är de flesta kampanjerbjudanden begränsade till att endast gälla i Sverige. För att kontrollera att den önskade prenumerationen går att skicka till dig, klicka på beställ på Dintidning.se och se om de önskade landet finns med i rullistan. Observera att priset för tidningsprenumerationer omräknas om de ska levereras utanför Sverige p.g.a. högre distributionskostnader. Vid övriga tidsbegränsade kampanjerbjudanden gäller erbjudandet endast för nya prenumeranter inom Sverige om inget annat anges. Om du beställt en prenumeration och sedan flyttar utomlands kommer du debiteras för ökade portokostnader. Kontakta kundservice om du har frågor kring utlandsprenumerationer.

Produkter säljs och levereras endast inom Sverige.

Introduktionserbjudande

Gäller endast nya kunder och 1 gång per/person.

Prenumerationsformer

Egmont har olika prenumerationsformer. Prenumerationsformen anges alltid i villkorstext vid beställningstillfället. Notera att uppsägningsvillkoren skiljer sig åt beroende på prenumerationsform.

Tidsbunden prenumeration

En tidsbunden prenumeration upphör automatiskt när du har mottagit det sista betalda numret av din tidning och du behöver inte själv säga upp den. När prenumerationen närmar sig utgång kommer vi att erbjuda dig att förlänga din prenumeration för fortsatt läsning.

Betalning

Beroende på hur och var du tecknat din prenumeration finns det olika betalningssätt:

- Vid nytecknande av prenumeration med betalsätt faktura, ska fakturan betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala din faktura på internet anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet.

- Vid betalning med faktura skickas inbetalningskort till den angivna faktureringsadressen. I anslutning till att din prenumeration upphör kommer du att bli erbjuden att teckna ett nytt prenumerationsavtal.

- Kortbetalning kan ske direkt på Dintidning.se där vi för närvarande accepterar VISA och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Nets för att garantera snabb och säker betalning.

- Swish-betalning finns för direkt betalning på Dintidning.se, och på faktura via QR-kod. Betalningsöverföringen sker genom Swish-anslutet telefonnummer (med BankID), inga betalningsavgifter tillkommer.

- Klarna kan väljas som betalningsmetod med möjlighet att välja förskottsbetalning eller senarelagd betalning. Vid betalning med Klarna godkänner du både Klarnas villkor och Egmont Story House ABs villkor. Vid frågor kring din Klarnabetalning kontaktar du Klarnas kundservice direkt. Se gärna svar på de vanligaste frågorna på Klarna FAQ på https://www.klarna.com/se/villkor/.

- Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift på 60 kr och vi gör ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration i väntan på din betalning. Betalas ej påminnelsen i tid faktureras du gällande ordinarie lösnummerpris för redan erhållna tidningar, dock.

- Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso via Alektum Group AB varvid lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader tillkommer.

Uppsägning

- Den tidsbundna prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den.

- Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan innevarande prenumerationsperiod upphör.

Tillsvidareprenumeration

Betalning via kort

Genom att teckna en tillsvidareprenumeration och betala med kort accepterar du därmed att din prenumeration fortsätter löpande och att Egmont automatiskt drar ett belopp från ditt kort vid varje ny påbörjad tidsperiod.

Efter genomfört köp får du ett kvitto som bevis för avtalet via e-post. På Mina Sidor på Dintidning.se får du tillgång till dina kvitton samt kan se status på din prenumeration. Det går att skriva ut kvitto från dina köp.

Om giltighetstiden på ditt kort löper ut eller om kortet blir spärrat har du själv ansvar för att uppdatera betalningsinformation med giltiga kortuppgifter. Uppgifterna kan uppdateras på Mina sidor inom kortets giltighetsperiod. Om giltiga kortuppgifter saknas kommer vi att skicka faktura via post. Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift på 60 kr. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso via Alektum Group AB varvid lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader tillkommer.

Vid frågor, kontakta kundservice på telefon 040-400 222, vardagar 8-18.

Betalning via faktura eller Swish

Genom att teckna en tillsvidareprenumeration och välja att betala med faktura eller med Swish övergår din prenumeration från introperioden automatiskt till en tillsvidareprenumeration. Inbetalningskort skickas ut med varje, till var sjätte, utgåva beroende på vilken av Egmonts tidningar du valt. Prenumerationen fortlöper tills du säger upp den.

Om betalningen/uppsägningen inte når oss i tid debiteras beloppet på nästa inbetalningskort. Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift på 60 kr.

Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso via Alektum Group AB för vidare åtgärder, varvid lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader tillkommer.

Vid frågor, kontakta kundservice på telefon 040-400 222, vardagar 8-18

Betalning via Klarna

Genom att teckna en tillsvidareprenumeration och välja Klarna som betalningsmetod fortsätter din prenumeration från introperioden automatiskt till en tillsvidareprenumeration. Betalningen sker löpande via Klarna och är kopplad till debitering av varje till var sjätte utgåva beroende på vilken av Egmonts tidningar du valt. Prenumerationen fortlöper tills du säger upp den.

Vid utebliven betalning utan att prenumerationen är uppsagd skickar Klarna ärendet vidare för inkasso samt påför avgifter enligt ditt avtal med Klarna.

En uppsägning av en tillsvidareprenumeration ska göras till Egmont antingen via Mina Sidor (dintidning.se/mina-sidor) eller via Egmonts kundservice, men har du däremot frågor kring din betalning via Klarna kontaktar du Klarnas kundservice direkt. Se gärna svar på de vanligaste frågorna på Klarna FAQ på https://www.klarna.com/se/villkor/.

Uppsägning

- Du kan avsluta din prenumeration genom att gå in på Mina Sidor (dintidning.se/mina-sidor) eller kontakta kundservice. Tänk på att din uppsägning ska ske senast 5 dagar efter din senaste betalning alternativt efter att du har mottagit din senaste faktura, för att uppsägningen ska träda i kraft innan nästa period faktureras. Annars behöver du betala för nästkommande period.

- Utebliven betalning räknas inte som uppsägning av prenumerationen.

- Du är betalningsansvarig även om du skickar tidningen i retur, dvs det räknas inte som uppsägning av prenumerationen.

Pris för nästkommande period

- Observera att periodlängden för nästkommande period kan variera för månadsmagasin beroende på om du väljer att betala via kort eller via faktura. periodlängden är då vanligtvis en utgåva respektive två utgåvor per betalningstillfälle. Styckpriset är dock detsamma.

- Utlandsporto tillkommer för prenumerationer utanför Sveriges gränser.

Delbetalning

Vissa tidsbundna prenumerationer går att delbetala. Du förbinder dig då att betala samtliga delbetalningar. Prenumerationen kan inte avslutas förrän samtliga delbetalningar är betalda.

Betalning

- Fakturan ska betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet.

- Om betalningen/uppsägningen inte når oss i tid debiteras beloppet på nästa inbetalningskort. Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift på 60 kr.

- Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till Alektum Group AB för inkassoåtgärder, varvid lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader tillkommer.

Autogiro

För några av Egmonts tidskrifter kan betalningsform autogiro anmälas. Det anmäls via en blankett för respektive tidskrift.

För mer info om autogiro samt blankett, se hemmetsjournal.se/autogiroicakuriren.se/autogiro alternativt guiden.se/autogiro.

Vid val av autogiro medger du att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av, eller meddela dig i förväg, om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får du på ditt kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på din begäran överflyt­tas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Du skall senast bankdagen före förfallodagen ha till­räckligt med pengar på kontot för dina betalningar. Du medger att uttaget får belasta ditt konto i banken enligt bankens regler.

Uttag från ditt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter.

- om du i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt alternativt

- om du godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst

Leverans

Leveranstiden för första numret av en tidningsprenumeration beror på hur ofta tidningen ges ut samt om du har indikerat vilket första nummer du önskar vid din beställning. Vanligen kommer dock första numret inom fyra veckor från beställningstillfället. Vid prenumeration där premie/premier ingår sker utskick av premie inom tre till fem veckor efter betalning. Eventuell premie skickas till fakturamottagaren. Egmont förbehåller sig rätten att byta ut premie/premier vid slutförsäljning. I de fall där en digital prenumeration ingår i prenumerationsformen skickas ca en vecka senare detaljerad information om hur du går tillväga för att få tillgång till din digitala prenumeration. Informationen står också att läsa på respektive tidnings sajt.

Leverans av produkter som finns på lager skickas inom 2 arbetsdagar. Lägg därtill max 3 dagar för Postens leverans. Vi reserverar oss dock för att oförutsedda leveransförseningar kan uppstå. Leverans av produkter sker via Posten Varubrev för de paket som tillåter. Skrymmande paket skickas på mest lämpliga sätt. Fraktkostnaden är fast oberoende av antal produkter och storlek på paketen. Bokklubbsförsändelser skickas med Posten alt. Bring.

Dintidning.se ansvarar för varorna vid leverans till kunden. Kunden ansvarar för varorna vid eventuell retur till Dintidning.se.

Om ett paket inte hämtas ut och därmed kommer i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera kunden returportot och omkostnader, för närvarande 99 kr.

Adressändring ska meddelas minst fyra veckor innan den ska träda i kraft.

Medskick till tidningar

Alla leksaker som medföljer Egmonts tidningar är testade enligt rådande direktiv och lagar hos externa testinstitut. Leksakerna är avsedda för barn över tre år och kan innehålla smådelar.

Avbeställning och returrätt

Vänligen kontakta kundservice snarast möjligt för att avbeställa eller ändra en order. För tidningsprenumerationer vänligen notera de villkor som gäller för den prenumerationsform som du valt.

Enligt "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler", giltig fr.o.m. 2014-06-13, har du som konsument rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Konsumenten måste inom denna tid lämna/sända ett meddelande till kundservice om att denne vill utöva sin ångerrätt. Via konsumentverket kan du finna formulär för ångerrätt. Egmont ska i vår tur bekräfta att vi tagit emot meddelandet. I det fall då tidningsprenumeration har tecknats via externa parter, t.ex. iTunes store, Google play etc. så hänvisar vi till leverantören. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor.

Vid retur ska tidningen/produkten returneras oanvänd och helt intakt. Kunden står själv för returportot. Returadressen finns under rubriken "Kontakt". Använd gärna det ursprungliga emballaget vid returen och var noga med att bifoga följesedel eller annan information som visar att returen kommer från dig. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen!

Om du betalat din prenumeration ska Egmont inom 14 dagar från det vi tog emot meddelandet med korrekt underlag återbetala prenumerationsavgiften. Återbetalningen ska ske med samma betalningssätt som konsumenten använt, d.v.s. har du betalat med ett kontokort ska pengarna återföras till det konto som är kopplat till kortet.

Reklamation

Skulle en produkt vara skadad eller saknas i din leverans är du välkommen att kontakta vår kundservice. Vi undersöker då vad som har hänt med leveransen och åtgärdar felet på bästa sätt. Ha gärna ordernummer och kundnummer tillgängligt när du kontaktar kundservice för snabbare hantering av ärendet.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer Egmont att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid gränsöverskridande handel kan kunden vända sig till EU:s Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Säkerhet

All känslig information som t.ex. kreditkortsinformation skickas via SSL (Secure Socket Layer) d.v.s. krypterad kommunikation. De sidor som är krypterade har alltid "https://" i adressfältet, till skillnad från icke krypterad kommunikation som endast har "http://". Moderna webbläsare brukar även tydligt visa att du befinner dig på en krypterad sida via t.ex. ett hänglås eller liknande.

Cookie policy

Vi inom Egmontgruppen, inklusive Egmont Story House AB, använder cookies på våra webbsidor för att öka funktionaliteten och användarupplevelsen. När du besöker någon av våra webbsidor samlar vi in uppgifter för att skräddarsy och förbättra innehållet men också för att förhöja användbarheten av annonserna som visas. Om du inte vill att vi samlar in uppgifter om dig genom cookies så kan du avaktivera cookiefunktionen på sätt som beskrivs längre ner. Den här cookiepolicyn är tillämpbar när vi använder cookies för att samla in information (t.ex. personuppgifter) från en enhet (t.ex. dator, surfplatta eller mobiltelefon) som har åtkomst till, eller använder sig av, våra tjänster. För att säkerställa att vi följer gällande regler och bevakar eventuella förändringar så uppdaterar vi regelbundet den här cookiepolicyn, åtminstone en gång per år.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder Internet, inklusive våra webbsidor. I grund och botten används cookies för att våra webbsidor ska bli mer personligt anpassade, samla in statistik om användarens beteende, riktad marknadsföring, utveckla användarvänliga tjänster etc. En del cookies – t.ex. sessionscookies – lagras endast på din enhet så länge din webbläsare är öppen (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari). Andra cookies – t.ex. permanenta cookies – lagras under en längre tid på din enhet. När du återvänder till våra webbsidor förnyas automatiskt den här typen av cookies, förutsatt att du accepterat villkoren för det. Mer information kan du finna här: http://www.aboutcookies.org. Läs också översikten över de olika typerna av cookies längre ner.

Vilka uppgifter behandlar vi?

När du besöker våra webbsidor samlar vi typiskt sett in följande uppgifter: teknisk information om din dator, surfplatta och/eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, platsinformation och dina intressen baserat på de sidor du besökt. När du loggar in eller genomför ett köp och ger ditt uttryckliga samtycker därtill samt lämnar informationen kommer vi även att behandla: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalinformation. Som en del i vår behandling av dina uppgifter när du använder våra webbsidor, har vi upprättat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas av misstag eller, utan stöd i lag, publiceras, tappas bort, försämras, röjs för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsskyddspolicy på www.storyhouseegmont.se/villkor.

Tredjepartscookies

I vissa fall använder vi oss också av cookies från tredje part. Sådana tredjepartscookies används för allmänna funktioner, analyser, inbäddade kommentarsfält etc. Avsikten med användningen av tredjepartscookies är generellt att marknadsföra Egmontgruppen och våra partners. Vi samarbetar med bl.a. annonsörer, mediebyråer, Internetleverantörer, TV-bolag etc. som använder cookies från våra webbsidor. Läs också översikten över individuella cookies längre ner.

Avaktivering av cookies

Sättet att radera eller avaktivera cookies varierar beroende på vilken sorts enhet du har och vilken webbläsare du använder. Det är lätt att ändra inställningarna i din webbläsare och samtidigt aktivera eller avaktivera cookies. Se också hjälpfunktionen i din webbläsare om det behövs.

Regelverk

Det är ett krav att alla svenska webbsidor informerar användaren om användandet innebär att cookies lagras på användarens enhet. Här kan du hitta gällande regler och mer information:

Rättighet till varumärken och material

Egmont och dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Egmont förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

Ansvarsfriskrivning

På Dintidning.se kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande. Egmont förbehåller sig rätten att ändra ovanstående användningsvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

Privacy policy

För fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen besök https://www.storyhouseegmont.se/villkor

Där hittar du även information om hur du gör om du vill rätta, radera, begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter

Kontakt

Egmont Story House AB

Org.nr: 556046-9206

Kontor Malmö
Skeppsgatan 9
205 08 Malmö
Telefon växel: 040-693 9400

Kontor Solna
Pyramidvägen 7
169 91 Solna
Telefon växel: 08-692 01 00

Kundservice

Skeppsgatan 9
205 08 Malmö
Telefon: 040-400 222
Epost: kundservice@dintidning.se

Returadress:

Centrallagret
Story House Egmont Malmö
Tånggatan 1-3
211 24 Malmö

Senast uppdaterad: 2022-05-06

[SE0109]

Cookies på dintidning.se